• Onze IJspiste
  • De Kerstman op bezoek
  • Aanleren Sleep
  • Aanleren Sleep
  • Kissing the Ice
  • Zondag Training
  • Opening Piste Brugge

Welkom

Nieuwsflash - BKSC Feest !

Iedereen welkom op ons BKSC Feest deze avond zaterdag 04 maart van 18u tot 20u !!

Deuren open vanaf 17u, er zijn nog kaarten beschikbaar aan de kassa.

Tot vanavond,

Het Bestuur

Beste schaatser, ouders en sympathisanten

De BKSC of Brugse kunstschaatsclub is sinds de jaren geëvolueerd in een club met een ambitie en bestaat uit een zeer belangrijk recreatief gedeelte en een competitief gedeelte. Deze laatste zijn we volop aan het uitbouwen ondertussen behaalden onze meisjes puike resultaten op nationale wedstrijden. Zoals gezegd is een grote recreatieve basis zeer belangrijk en we blijven ons dan ook inzetten om, zoals H Conscience zijn volk leerde lezen, onze jeugd te leren schaatsen.

Voor volgend seizoen plannen we een heruitgave van het Schaverdientje. Een boekje met als doel de leden en hun ouders te informeren over het reilen en zeilen van de club. Het is ook de bedoeling om het “schaverdientje XL” als jaarboek uit te geven. Dit als jaaroverzicht, doorspekt met foto’s en verhalen over de club en de schaatswereld. Een waar naslagwerk voor de schaatsliefhebber. Dit boekje zal worden te koop aangeboden bij het eind van het seizoen (vanaf 2018-19) en kan gezien worden als een steunproject voor de club. Dergelijke boekjes samenstellen zal best een grote uitdaging blijken te zijn en deze zullen wellicht, ondanks de nodige zorg die we er zullen aan besteden, nog enkele onvolmaaktheden vertonen. Ik maak me sterk dat dank zij ieders inzet en toewijding deze uitgave en latere uitgaves gaan uitgroeien tot een document welke bij alle Belgische clubs mag gezien worden.

We blijven ons als bestuur ook inzetten om de trainingsmodaliteiten te verbeteren, daartoe werden nieuwe trainers aangetrokken, zullen er opnieuw droogtrainingen worden georganiseerd en bekijken we de mogelijkheid om ons aanbod te verruimen. Zo zijn er plannen in de richting van ijsdans en synchro. Dit om echt iedereen te blijven motiveren en aan het schaatsen te houden, niet iedereen kan immers competitief schitteren. Hoofdopdracht is en blijft, blijven streven naar een uitbreiding van ons aantal uren beschikbaar ijs. Niet de gemakkelijkste taak gezien de totale afhankelijk van het Boudewijnseapark en haar bestuur. Ondertussen is gebleken dat de aandelenhouders niet meteen geneigd zijn om te investeren in de schaatsbaan, niettemin blijven we uitkijken naar mogelijkheden.

Hiertoe is ook de overeenkomst met Karelia (Gullegem) verlengd. De meisjes en jongens vanaf sterretje 5 kunnen hun seizoen verlengen in Gullegem. Hoe gaat dit in zijn werk? Na de sluiting van het Boudewijnpark kunnen jullie terecht bij Karelia alsook vanaf de opening Karelia tot wij terug beginnen. Dat zal al vlug een extra 3 maanden betekenen. Hiervoor inschrijven gebeurt via BKSC. U schrijft 120 euro over op de clubrekening en wij storten dit bedrag integraal door aan Karelia samen met een deelnemerslijst.

Ook wil ik volgende oproep aan de ouders en sympathisanten doen. Een sportclub is meer dan enkel een plaats waar je aan sport doet maar heeft ook een pedagogisch of opvoedkundig luik, tevens heeft een sportclub ook als uitgangspunt diversiteit hoog in het vaandel en brengt mensen bij elkaar welke in onze maatschappij samenleven, op het vlak van gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit,…

Om hierbij te slagen hebben we nood aan ouders, sympathisanten… welke zich soms kunnen vrij maken om een helpende hand uit te steken bij evenementen ed. Daartoe werd ook een comité opgericht waarbij geïnteresseerden zich kunnen aansluiten en welke onder meer instaat voor de organisatie van bij voorbeeld het BKSC ontbijt, het BKSCfeest… Voor verdere info hieromtrent verwijs ik graag naar Mevrouw Sandra Leclercq, mama van Charlotte Misseeuw. Ook mevrouw Kelly DeJaeger is een aansprkeepunt (mama van Yara en Saartje Lannoo).

Uiteraard kan u altijd terecht bij het bestuur of de trainsters met vragen en of opmerkingen.

Tevens wil ik meegeven dat de mogelijkheid bestaat om ons via het gekende mailadres opmerkingen en voorstellen naar het volgend seizoen toe over te maken.

Eén punt neem ik alvast mee en dat is de communicatie, ikzelf heb ook ondervonden dat we hier nog een lange weg af te leggen hebben. Naar volgend jaar toe zal de communicatie op een drievoudig vlak en zo mogelijk, simultaan verlopen. Mail, de FB pagina en de website zullen in de toekomst worden gebruikt. Probleem is het beschikken over de correcte mail adressen. Hiertoe zal ik de nodige stappen ondernemen om dit procesmatig te laten verlopen. Men zal worden gevraagd elektronisch in te tekenen.

Naar volgend seizoen toe wil ik meegeven dat men zich vanaf deze week kan inschrijven voor het seizoen 17 -18. Deze voorinschrijvingen lopen tot de week voor de start van het nieuwe seizoen. De prijzen kunnen helaas niet blijven gehandhaafd. 135 euro bij voorinschrijven en 160 euro vanaf de start van het seizoen. De korting van 10 euro per lid uit zelfde gezin blijft behouden. Maw de korting geld vanaf het 2e lid per gezin. Vb (1 kind 135, 2de kind 125 3de kind 115 enz.. ) Ook blijven we Sport AXI bonnen aanvaarden! Info hierover vind u op volgende link https://www.brugge.be/sport-axi-bonnen

Tot slot wens ik u allen te bedanken en hoop jullie allen terug te zien volgend seizoen

Namens het bestuur,

Jan Dierick
Voorzitter

Facebook Fans

Facebook Nieuws